Anläggning av enskilt avlopp

Vi utför schaktarbeten, markarbeten för era VVS-projekt.

Bland de mest vanliga uppdrag vi får är det anläggning av enskilda avlopp. Vi har utbildad personal och egna maskiner för de flesta situationer som kan uppstå.

Fårbo VVS anlägger enskilda avlopp åt privatpersoner i Fårbo, Oskarshamn, Västervik, Kristdala och Kalmar med omnejd där krav på enskilt avlopp finns. Vi utför schaktarbeten, rörläggning och installation av anläggningen samt säkerställer att du som kund är nöjd.

Här nedan får du mer information om just enskilda avlopp. Tag kontakt idag!

Varför anlägga ett enskilt avlopp?

Enskilda avloppsanläggningar används när fastigheter inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet, vilket inkluderar både permanenta bostäder och fritidshus. Dessa system renar avloppsvatten på plats, vanligtvis genom en serie processer som innefattar slamavskiljning och biologisk rening. Avloppsvattnet leds sedan vidare till infiltration, markbädd eller biobädd för ytterligare rening innan det töms genom slamtömning. En fungerande anläggning kräver efterföljande reningssteg för att undvika att orenat vatten släpps ut i naturen, vilket kan vara skadligt för hälsan och miljön. Cirka 160 000 fastigheter i Sverige använder endast slamavskiljare, vilket är olagligt och kan leda till föroreningar och otjänligt dricksvatten. En komplett enskild avloppsanläggning kräver därför mer än bara en slamavskiljare för att uppfylla miljökrav och skydda hälsan.

Hur går det till att anlägga enskilt avlopp?

För dig som kund…

 1. Kontakt med anläggningsföretag: Kunden kontaktar ett anläggningsföretag för att diskutera behoven och möjligheterna för att installera enskilt avlopp.
 2. Platsbesök och bedömning: Anläggningsföretaget utför en platsbesiktning för att bedöma förutsättningarna och kraven för avloppsinstallationen.
 3. Offert och godkännande: Kunden erhåller en offert från anläggningsföretaget som inkluderar kostnader för installation och eventuella tillstånd. Kunden godkänner och skriver på avtalet.
 4. Installation: Anläggningsföretaget utför installationen enligt överenskommen plan och tidsschema.
 5. Efterkontroll och godkännande: Efter installationen genomför anläggningsföretaget en kontroll för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.
 6. Instruktioner och dokumentation: Kunden får instruktioner om skötsel och underhåll av avloppssystemet samt relevant dokumentation.

För oss som hjälper dig…

 1. Kundkontakt och behovsbedömning: Anläggningsföretaget tar emot förfrågningar från kunder och genomför behovsbedömningar baserat på kundens krav och förutsättningar på platsen.
 2. Offertberedning: Anläggningsföretaget bereder en offert som inkluderar kostnader för material, arbetskraft och eventuella tillstånd.
 3. Installation: Anläggningsföretaget utför installationen enligt givna specifikationer och inom överenskommen tidsram.
 4. Kontroll och kvalitetssäkring: Efter installationen genomförs kontroller för att säkerställa att avloppssystemet fungerar korrekt och uppfyller gällande lagar och föreskrifter.
 5. Kundutbildning: Anläggningsföretaget ger kunden instruktioner och utbildning om skötsel och underhåll av avloppssystemet för att säkerställa långsiktig funktionalitet och miljöskydd.

Skicka in intresseformulär angående anläggning av enskilt avlopp / schaktarbete mm

Tag kontakt med oss idag så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.


  Genom att skicka in formuläret samtycker du till att du läst vår webbplatspolicy och att vi får spara och hantera dina uppgifter för att kunna svara dig.